Petr Dostál

Petr Dostál


Economy & Management – Decision Making – Artificial Intelligence


Artificial Intelligence - Soft Computing - Fuzzy logic - Genetic algorithms - Neural networks - Chaos Theory
Matlab

Personal
About me
Curriculum vitae
CV in Czech
Contact details

Publications
My books
Classic methods
Fuzzy logic
Neural network
Genetic algorithms
Hybrid methods
Chaos theory
Other

Teaching
BUT Brno, Czechia
MUNI Brno, Czechia
TBU Zlin, Czechia
EPI Kunovice, Czechia
SUA Nitra, Slovakia
NTU Nottingham, UK  
ASU Cairo, Egypt
DOM Chicago, USA
UCH Chicago, USA
KU Kathmandu, Nepal
AU Ariel, Izrael
NCCU Taipei, Taiwan
HIT Haldia, Indie
UAS Leiden, Netherlands
SIU Győr, Hungary
UD Dubai, UAE

PhD students
Foreign students

Cooperation
Consulting
Photogallery

Other
About Soft computing
My hobbies
My organ songs
History
Links


Curriculum vitae

Jméno a příjmení: Petr Dostál
Tituly: Prof., Ing., CSc.
Rok narození: 1954
Stav: vdovec
Děti: syn Petr

Vzdělání

1973 – 1978 Vysokoškolské studium, Vysoké učerní technické v Brně, Fakulta strojní, Obor: Přístrojová a regulační technika
1983 – 1986 Vědecká příprava – externí aspirantura, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, Obor: Stavba energetických strojů a zařízení
2005 – 2006 Habilitační řízení, Vysoké učerní technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Obor: Odvětvová ekonomika a management
2010 Jmenování profesorem prezidentem České republiky, Obor: Ekonomika a management

Zaměstnání

1978 – 1985 Výzkumný ústav zdravotnické techniky, Zařazení: Samostatný výzkumný pracovník
1985 – 1990 Vysoké učerní technické v Brně, Fakulta strojní, Katedra vodních strojů a automatizace, Zařazení: Vědecký pracovník
1990 – 1991 DATACOOP v.d., Zařazení: Programátor analytik
1991 – 1995 Moravská typografie a.s., Zařazení: Vedoucí analytik a programátor
1995 – 1997 Komerční banka a.s., Zařazení: Informatik
2004 – 2005 Vysoké učerní technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, Zařazení: Odborný asistent
2006 – 2010 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, Zařazení: Docent
2006 – 2018 Evropský polytechnický institut s. r. o.
2010 – dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, Zařazení: Profesor

Odborná a vědecká činnost

1978 – 1985 Vývoj fotometru - Výzkumný ústav zdravotnické techniky, Vývoj umělé ledviny - Výzkumný ústav zdravotnické techniky
1985 – 1990 Predikce časových řad pro EGU Brno – VUT Brno, Predikce časových řad pro OKE Ostrava – VUT Brno, Predikce časových řad pro EGU Bratislava – VUT Brno, Predikce časových řad GAČR 101/01/0345 – VUT Brno, Predikce časových řad pro ČEZ J22/98:261100009 – VUT Brno, Predikce časových řad MŠMT 281100001 – VUT Brno
2004 – 2005 Citlivostní analýza GAČR 402/03/0555 - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2006 – 2008 Využití fuzzy logiky k minimalizaci nákladů pro řízení technologického procesu v teplárenství – UTB, FAI Zlín GAČR 101/06/0920
2007 – 2009 Decision Making in Health Sector - Firma Delphus, USA

Pedagogická činnost

2004 – dosud Vedení cvičení, Přednášky, Vedení diplomových prací, Komise pro přijímací zkoušky, Komise pro státní doktorské zkoušky, Oponentní posudky magisterských a disertačních prací
2007 – dosud Člen oborové rady Rizikové inženýrství
2008 – dosud Školitel doktorského studijního programu, Vedení doktorandů

Publikační činnost

Monografie a odborná kniha
Články konferenční
Články ve sbornících
Články v časopisech

Další aktivity

1980 – 1985 Člen International Society for Artificial Organs
1999 – dosud Člen International Institution of Forecasters
2003 – dosud Poradce International Institution of Forecasters
2006 – dosud Oponentní posudky knih a článků, Členství v organizačních výborech mezinárodních konferencí, Členství v organizačních výborech celostátních konferencí

Souhrn

Petr Dostál je profesorem ekonomiky a managementu. Přednáší na Vysokém učení technickém v Brně na Podnikatelské fakultě, Ústavu Informatiky a Ústavu soudního inženýrství, Masarykově univerzitě v Brně na Právnické fakultě, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Evropském polytechnickém Institutu v Kunovicích. Jeho oblastí zájmu je použití soft computingových metod a umělé inteligence, jako jsou fuzzy logika, umělé neuronové sítě, evoluční algoritmy a teorie chaosu v podnikatelství, veřejných službách a informačním managemetu. Přednášky vedl v předmětech Základy optimalizace a rozhodování, Operační a systémová analýza, Pokročilé metody analýz a rozhodování, Pokročilé metody analýz a modelování, Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty, Risk management, Databázové systémy, Ekonomicko-matematické metody, Databázové systémy, Optimalizační metody, Operational Research, Advanced Decision Making in Business a Financial Risk Management. Pracoval jako ekonomický a organizační poradce v soukromých firmách a institucích, byl předsedou a členem představenstva ve firmách. Členem vědeckých a doktorských rad. Řešitelem projektu grantové agentury ČR. Je členem mezinárodních institucí, programových výborů, vědeckých a poradních výborů a rad, editorem časopisu Soft Computing Journal – Springer (ISSN 1432-7643), členem poradního výboru časopisu Egyptian Computer Science Journal (ISSN 1110-2586), editorem časopisu Global Journal of Technology and Optimization 2229-8711, členem Berkeley Initiative in Soft Computing, Society of Computational Economics, Association for Computing Machinery a členem a poradcem International Institution of Forecasters. Přednášel na nejrůznějších vysokých školách doma a v zahraničí - v Evropě, USA, Africe a Asii (SUA in Nitra – Slovakia, Nottingham Trent University – Great Britain, Ain Shams University of Cairo – Egypt, Dominican University of Chicago – USA, University of Chicago – USA, University of Kathmandu – Nepal, Ariel University – Israel, NCCU University – Taiwan, Haldia Institute of Technology – India, University of Applied Science in Leiden – Netherlands, University of Györ - Hungary). Publikoval řadu knih a článků v mezinárodních časopisech.

Copyright © 2001-2010, Webdesign: Petr Dostál, Contact
[CNW:Counter]